Μόλις κυκλοφόρησαν

Μόλις κυκλοφόρησαν τα βοηθήματα της Πηνελόπης Σωτηρίου «Βιολογία Β’ Γυμνασίου» και «Βιολογία Γ’ Γυμνασίου».

Περιέχουν:

• Ερωτήσεις θεωρίας

• Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας με διαγράμματα

• Μεθοδολογία ασκήσεων

• Κριτήρια αξιολόγησης

• Απαντήσεις στα θέματα του σχολικού βιβλίου, του τετραδίου εργασιών και του εργαστηριακού οδηγού.

Μοιραστείτε το άρθρο!