«Εξασκούμαι στη Γλώσσα»: Νέα σειρά της Νίκης Σάκκου για το Δημοτικό

Μόλις κυκλοφόρησε η νέα σειρά της Νίκης Σάκκου για τη Β’, τη Γ‘ και τη Δ’ Δημοτικού, με τίτλο «Εξασκούμαι στη Γλώσσα: Γραμματική, Ορθογραφία, Λεξιλόγιο».

Η διαφορετικότητα της σειράς αυτής είναι ότι η εξάσκηση δε γίνεται με συνηθισμένες ασκήσεις που κουράζουν τους μαθητές και τους υποβάλλουν σε ατέλειωτο γράψιμο, αλλά μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες που καθιστούν ευχάριστη τη διαδικασία της μάθησης.

Μέσα από σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, εικονοσταυρόλεξα, ακροστιχίδες και μεσοστιχίδες οι μαθητές:

  • ελέγχουν τις γνώσεις τους στην ορθογραφία
  • εξασκούν και αφομοιώνουν τις γνώσεις τους στη γραμματική (ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα κ.ά.)
  • εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους (οικογένειες λέξεων, συνώνυμα, αντίθετα κ.ά.)

Οι λύσεις των δραστηριοτήτων δίνονται στο τέλος του κάθε βιβλίου.

Μοιραστείτε το άρθρο!