• Αρχική
  • Από το μέρος στο όλο: Έκθεση και Λογοτεχνία Λυκείου
Από το μέρος στο όλο: Έκθεση και Λογοτεχνία Λυκείου featured image

Στο βιβλίο αυτό δίνεται με τρόπο απλό και μεθοδικό η ύλη της Έκθεσης και της Λογοτεχνίας Λυκείου.

Περιλαμβάνονται η σχετική θεωρία, πολλά παραδείγματα-ασκήσεις και θέματα εφαρμογής της θεωρίας, κριτήρια αξιολόγησης και συνεξέτασης, καθώς και οι απαντήσεις τους.

Χαρακτηριστικά του βιβλίου είναι:

  • η πληρότητα, ώστε τόσο ο μαθητής όσο και ο διδάσκων να βρίσκουν πλούσιο υλικό, απαραίτητο για την εμπέδωση της ύλης
  • η ποικιλία θεμάτων στα αποσπάσματα που παρατίθενται
  • η εύληπτη παρουσίαση της θεωρίας με ερωτήσεις και απαντήσεις
  • η βήμα βήμα, ψηφίδα την ψηφίδα, κομμάτι το κομμάτι συμπλήρωση του παζλ της Έκθεσης και της Λογοτεχνίας.
Από το μέρος στο όλο: Έκθεση και Λογοτεχνία Λυκείου featured image

Εκδόσεις Σαββάλας Α.Ε.

Scroll Up