Ηλικία: 18 ετών και άνω

Socialist Register 2004 19,70 Ευρώ
Socialist Register 2005 19,70 Ευρώ
Socialist Register 2007 19,70 Ευρώ
Socialist Register 2008 19,70 Ευρώ