Βιβλία του συγγραφέα: Τίκκου Φωτεινή (εικονογράφηση)