Βιβλία του συγγραφέα: Κάντζολα-Σαμπατάκου Βεατρίκη (μετάφραση)