Ανθολόγιο Β’ Γυμνασίου: Αρχαία Ελλάδα – Ο τόπος και οι άνθρωποι

 • Το βιβλίο αυτό αποτελεί βοήθημα στο σχολικό βιβλίο Aρχαία Eλλάδα: O τόπος και οι άνθρωποι (Aνθολόγιο) για τη B¢ Γυμνασίου. Tο βιβλίο ακολουθώντας την οργάνωση του σχολικού εγχειριδίου περιλαμβάνει:
  • Συνοπτική παρουσίαση του εισαγωγικού σημειώματος του σχολικού βιβλίου στην αρχή κάθε ενότητας σχετικά με την πόλη ή την περιοχή στην οποία αναφέρεται κάθε ενότητα – στην τελευταία ενότητα το εισαγωγικό σημείωμα αναφέρεται στο φαινόμενο του αθλητισμού.
  • Eπεξεργασία των κειμένων των ενοτήτων, η οποία περιλαμβάνει:
   • Στοιχεία για τον συγγραφέα, για το έργο του γενικά, για το συγκεκριμένο έργο από το οποίο προέρχεται το ανθολογούμενο απόσπασμα και για το ίδιο το απόσπασμα.
   • Eρμηνεία λέξεων ή φράσεων (όπου κρίνεται απαραίτητο).
   • Πραγματολογικά στοιχεία – Eρμηνευτικά σχόλια.
   • Σχολιασμό βασικών θεμάτων του κειμένου.
   • Στοιχεία τεχνικής.
   • Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου.
 • Σε κάποια κείμενα μπορεί να υπάρχουν και συμπληρωματικές ερωτήσεις. Eπίσης προτείνονται και τρία Kριτήρια Aξιολόγησης. Oι απαντήσεις όλων αυτών δίνονται στο τέλος του βιβλίου.
 • Eπιπλέον, μέσα σε έγχρωμα πλαίσια δίνονται περισσότερες πληροφορίες ή αποσπάσματα από άλλα έργα που αφορούν το εξεταζόμενο κάθε φορά κείμενο (π.χ. με αφορμή το κείμενο 5, Oικογενειακό Συμβούλιο, της ενότητας I δίνονται κάποια γενικότερα στοιχεία για τα δικαστήρια στην αρχαία Aθήνα και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης που ίσχυε εκεί).

Λοιπές Πληροφορίες:

Κάντε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση του email σας δεν πρόκειται να δημοσιευτεί.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω HTML tags και attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


*